Министър Джевдет Чакъров не разрешава реализацията на проект в местността „Чудните мостове” в Родопите, съобщиха от Министерство на околната среда и водите.
След получени сигнали той веднага отмени решение за необходимостта от извършване на оценка за въздействие върху околната среда /ОВОС/ на проект за туристическа инфраструктура /т.нар. алпийски тролей/ и реконструкция на съществуваща хижа там.
Министърът не разрешава изграждането на т.нар. алпийски тролей – стоманено въже между две скали, нито реконструкция на хижата. Мотивите са, че изпълнението не съответства на заявеното в инвестиционното намерение. /БЛИЦ