Правителството предостави на Министерството на вътрешните работи допълнителни бюджетни кредити за 2011 г. в размер на 6,5 млн. лв. за текущи разходи.
С отпуснатите средства ще бъдат намалени част от просрочените задължения на ведомството за горива и смазочни материали, за функционирането на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия, за заплащане на таксите за ползвани телефонни канали и за униформеното облекло на служителите на МВР, посочват от пресслужбата на кабинета. <br /> <br /> С погасяването на част от просрочените задължения ще се преустанови начисляването на лихви и неустойки и ще се осигурят регулярни доставки по сключените договори./БЛИЦ<br /> <br />