Червеният депутат проф. Любен Корнезов внесе искане до Конституционния съд от името на народни представители от Коалиция за България и ДПС за обявяване на противоконституционни последните изменения на Кодекса на труда, свързани с отпуските.
&quot;Става дума за т.нар. стари отпуски от 2006 - 2007 - 2008 г., които са се натрупали досега. Работниците и служителите имат право на отпуска, това е конституционно, социално право. Не може то да бъде отменяно, защото противоречи на чл. 57 от българската Конституция&quot;, обясни проф. Корнезов.<br /> <br /> Промените в Кодекса на труда се отнасят, ако отпуските, които служителите трябва да ползват, не се изчистят до края на 2011 година, без да има обезщетение за това. <br /> <br /> &quot;Това категорично е противоконституционно и противоречи на шест конвенции, свързани с правото на отпуска. Най-вече Конвенция 56 от 1936 година, в която България е страна&quot;, категоричен бе той.<br /> &nbsp;<br /> Депутатът уточни, че второто направление, по което се атакуват текстовете, е принципният въпрос - може ли да има погасителна давност при социалните права. <br /> <br /> &quot;Правото на отпуска е едно социално право, то е производно на правото на труд - да вложиш труд, имаш право на отпуска&quot;, обясни проф. Любен Корнезов. Той уточни, че това е член 48, алинея 5 от Конституцията.<br /> Правото на отпуска не може да бъде погасено за две години и ако това не стане, трябва да има обезщетение на служителя, обясни той. <br /> <br /> Президентът Георги Първанов подписа искане до Конституционния съд за установяване на противоконституционност, противоречие с международни договори, по които България е страна, противоречие с правото на Европейския съюз на следните разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда, съобщиха от прессекратариата на държавния глава в понеделник. <br /> <br /> &quot;Смятам, че е недопустимо последиците на икономическата криза да се възлагат на икономически най-уязвимите &ndash; работниците и служителите и обикновените държавни служители, без да се отчита, че работодателите и органите по назначаването не са осигурили ползването на отпуските, а компетентните държавните органи не са упражнили ефективен контрол за спазването на трудовото законодателство и законодателството за държавната служба&quot;, коментира държавният глава. /БЛИЦ<br />