По време на срещата на председателя на ДАНС Петко Сертов с Франц Херман Брюнер, генерален директор на ОЛАФ, бяха обсъдени вариантите на съвместна реакция за недопускане на злоупотреби, засягащи финансовите интереси на европейската общност.
ДАНС декларира готовност за пълна откритост при обмена на информация, както и за оказване на логистична и техническа подкрепа на разследванията на ОЛАФ в страната.
Двете страни се обединиха около извода, че се отварят вратите за съвместна работа на експертно ниво на базата на взаимното доверие.

В резултат на проведения разговор ДАНС вижда в лицето на ОЛАФ свой основен партньор в защитата на националните и европейските финансови интереси. /БЛИЦ