Вотът на гласоподавателя ще бъде действителен, само ако е отбелязан със знака "х" и със син химикал, решиха депутатите днес.
Депутатите решиха още, че при преброяването на бюлетините,&nbsp;един плик ще съответства на един глас. <br /> <br /> Гласът&nbsp;ще се счита за недействителен&nbsp;когато пликът е празен,&nbsp;не съдържа бюлетини по установения образец или съдържа бюлетини по установения образец за различните кандидатски листи. <br /> <br /> Няма да се брои&nbsp; плик, който&nbsp;съдържа една или повече бюлетини с вписани върху тях специални символи като букви, цифри или други знаци или с отбелязани предпочитания със знак, различен от&nbsp;&quot;х&quot; и с химикал, който не е син. <br /> <br /> За недействителен се счита гласът, когато в плика има поставени различни предмети от бюлетината.&nbsp;/БЛИЦ<br /> <br /> <br />