Съюзът за стопанска инициатива (ССИ) обяви, че е готов да заплати всяка информация за търговия с гласове, която е автентична и може да бъде използувана за предизвикване на наказателно преследване срещу купувачи на гласове и техните възложители на всички нива. Максималното възнаграждение за достоверна и използуваема информация ще бъде от порядъка на 10 000 лева.
Смисълът на кампанията е купувачите на гласове да знаят, че има обществени сили, които са готови да заплатят тяхното идентифициране и изобличаване, с ясната цел да се стигне до наказателно преследване и до осъдителни присъди. Ние искаме, купувачите на гласове да имат едно на ум, че всеки продавач на гласове, може да се окаже информатор на обществената кампания срещу изборната търговия, мотивиран от възможността да получи възнаграждение, по-високо от тяхното заплащане, обясни председателят на ССИ Теодор Дечев.&nbsp;<br /> <br /> Целта на предприетите действия не е толкова в това да изобличим един или друг купувач на гласове на по-ниско или на по-високо ниво. Целта е да създадем обстановка на несигурност за купувачите, която да доведе до общо намаляване на тяхната активност. За съжаление, ще бъде много трудно да оценим постигнатите резултати, защото е изключително трудно да се измери обемът на подготвяни, но неизвършени престъпления, допълни той.&nbsp;<br /> Средствата за осъществяване на кампанията ще бъдат осигурени изцяло от Съюза за стопанска инициатива (ССИ), като ще се вземат всички мерки срещу възникване на конфликти на интереси. По тази причина на този етап няма да обявяваме банкова сметка, в която да се събират средства в подкрепа на кампанията. Такива средства ще се приемат само след внимателна и добросъвестна проверка на желаещите да подкрепят кампанията финансово, каза още Дечев. /БЛИЦ<br />