Редица нарушение е установила Сметната палата във фонд “Земеделие” и резултатите от проверката ще бъдат предадени на прокуратурата.
Ниско усвояване на средствата по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), която буквално е била блокирана, тъй като заявленията на бенефициентите не са били разглеждани в определените срокове, е отчел одитът на Сметната плата за периода от 1 януари 2008 до 30 юни 2009 година. <br /> <br /> Изпълнителният директор на фонд &ldquo;Земеделие&rdquo; Калина Илиева обясни, че на практика процентът на усвояване на средства по най-голямата действаща програма у нас е бил 8,7 на сто. <br /> <br /> <br /> Злоупотреби са констатирани и при провеждането на обществените поръчки. <br /> <br /> В същото време чиновници са получавали огромни премии. <br /> <br /> <br /> За този период са натрупани над 11 000 необработени проекти на бенефициенти. <br /> <br /> Сметките показват, че на чиновниците във фонда са били нужни по 237 дни за разглеждането на едно заявление. <br /> <br /> По отношение на обществените поръчки е липсвал контрол и ясна процедура, финансова обоснованост, както и многократни нарушения по процедурата. <br /> <br /> Тази част от доклада вече е изпратена на прокуратурата. <br /> <br /> Бившето ръководство на фонда е изхарчило и 300 000 лв. за Стратегия за развитие на човешките ресурси, при положение че в ДФЗ има отдел по човешки ресурси.<br /> <br /> 30 хил. лева пък са били похарчени за хотел, където да се организират семинари. <br /> <br /> През декември 2008 г. са похарчени 2 млн. лв. като премии без заповед на изпълнителния директор и без да са спазени вътрешните правила. <br /> <br /> Експертите по рибарската оперативна програма са получили най-много бонуси.<br /> <br /> На човек там се е падала работа за половин проект, а служителите са получили&nbsp; по общо 20 000 лв. за една година.<br />