Министерският съвет предлага на Народното събрание да одобри харченето на 1 206.2 млн. лв. от бюджетния излишък за 2008 г. С него да бъде финансирани социалния инвестиционния пакети. Средствата ще отидат за социалната защита и подобряване живота на пенсионерите и хората с най-ниски доходи, предоставянето на енергийни помощи, осигуряването на допълнителен финансов ресурс за секторите здравеопазване, образование и сигурност, модернизиране на пътната и социалната инфраструктура.
При по-добро изпълнение на бюджетните параметри до края на годината и при спазване на заложената фискална цел от 3% положително бюджетно салдо от прогнозния БВП за 2008 г. правителството предлага на Народното събрание да одобри допълнително още до 350 млн. лв.
Оценката за по-доброто изпълнение на бюджетните параметри дава възможност за финансиране на допълнителни приоритетни разходи за сметка на преизпълнението на приходите, при спазване на заложената фискална цел от 3% положително бюджетно салдо по консолидираната фискална програма за 2008 г.

От инвестиционния пакет 90 млн. лв. са предвидени за изграждането на автомагистрала „Тракия”, с което управляващата коалиция осигурява необходимите средства за цялостното реализиране на проекта. Също 90 млн. лв. ще бъдат за текущ ремонт на пътната инфраструктура и обезщетения за имоти, засегнати от национални инфраструктурни обекти. 30 млн. лв. ще бъдат предоставени на Национална компания „Железопътна инфраструктура” за изграждане, ремонт и експлоатация на жп съоръженията.
По политиките в областта на социалното подпомагане за енергийни помощи са предвидени 29,53 млн. лв.; за предоставянето на допълнителна еднократна помощ за компенсиране на хората с най-ниски доходи – 36 млн. лв. а  за увеличаване размера на еднократните помощи за първокласници с 25% - 1,2 млн. лв.
90 млн. лв. са за преизчисляване на пенсиите от 1 октомври 2008 г. за осигурителен доход към 31 декември 2007 г. , а за еднократна добавка към пенсиите през декември – 337 500,0 хил. лв. 
В сектор здравеопазване  за Фонда за лечение на деца ще отидат 20 млн. лв., за програмата „Инвитро” – 10 млн. лв., за закупуване на лъчетерапевтична апаратура – 15 млн. лв. За закупуване на рентгени ще бъдат отделени 10 млн. лв., за закупуване на линейки – 15 млн. лв., за диализни апарати – 10 млн. лв. 100 млн. лв. са за допълнително финансиране на медицински дейности.
В сектор образование за увеличаване на единните разходни стандарти в системата на средното образование отиват 21 млн. лв.; за закупуване на училищни автобуси – 20 млн. лв.; за довършване на ремонта на студентски общежития – 10 млн. лв. 25 млн. лв. ще бъдат заделени за подобряване на образователната и научната инфраструктура на държавните висши училища. 10 млн. лв. са средствата за преодоляване на дефицита по националната програма „Оптимизация на училищната мрежа”.
17 млн. лв. са предвидени за основен ремонт на пет районни полицейски управление в София и изграждането на сграда на III РПУ в столицата, за закупуването на автомобили и специализираната техника. 3 млн. лв. са за нови противопожарни автомобили. 20 млн. лв. са за продължаване на строителството на сграда на главна дирекция „Криминална полиция”, „Досъдебно производство и „Охранителна полиция”.
55 млн. лв. са по политиката „Изграждане и развитие на необходими оперативни способности на въоръжените сили”.
Министерският съвет предлага предоставянето на допълнителните бюджетни кредити по съответните бюджети за 2008 г. да се извършва в съответствие с текущото изпълнение на консолидираната фискална програма до края на годината въз основа на акт на Министерския съвет по програми и до предложените размери. /БЛИЦ