Българското сдружение за личностна алтернатива e организатор на “Ден на кариерата за хората с увреждания 2008”, който се открива днес.
Инициативата е част от проект, съфинансиран по програма на Агенцията за хората с увреждания към Министерство на труда и социалната политика. Основни цели на проекта са повишаването на възможностите за професионална реализация и намаляване на безработицата сред хората с увреждания, както и популяризиране на съществуващите преференции и насърчителни мерки в тази област.
В рамките на инициативата ще бъде проведена медийна кампания и ще бъдат ангажирани работодатели, съпричастни към идеите на проекта и готови да осигурят работни места за хора със специални потребности. Форумът ще бъде открит от министъра на труда Емилия Масларова. За участие са поканени изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания Минчо Коралски, депутатът Деница Димитрова, заместник-кметът на София Албена Атанасовa./БЛИЦ