Народният представител Пламен Славов е отправил питане до министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров за липсата на последващ контрол по издадени разрешителни за добив на инертни материали от водни обекти на територията на община Карлово, предаде кореспондент на Агенция БЛИЦ.
Питането на депутата е по конкретен повод и касае ползването на повърхностен воден обект от фирма „Братя Дингилеви” с. Строево, които са получили разрешение за почистване на р. Бяла река, в участъка с. Бегунци-Пролом-Домлян , Община Карлово. По време на приемни и в нарочни срещи с кметове и жители на населените места, Пламен Славов е уверяван, че лицата, получили разрешението, не изпълняват условията на договора, не почистват коритото на реката от наноси, а безконтролно изземват инертни материали. Нивото на реката е понижено с повече от 1.5 метра, съществува опасност от разрушаване на водопровада с чиста питейна вода, както и предпоставки за разрушаване на бреговете на реката. / Диана Тодорова, БЛИЦ