Да бъдат проверявани за агентурно минало банкери, синдикални лидери, ръководители на религиозни общности, синдици, главни редактори, водещи журналисти, партийни ръководители, които са извършвали тези дейности и преди 2007 година, предвиждат промени в Закона за досиетата, внесени от 22 народни представители от политически сили в Народното събрание.
Сега по закон се проверяват всички хора, заемали или заемащи публична длъжност след 1989 г., а при публичните дейности проверката е само за заемащите такъв пост след влизането на закона в сила – края на 2006 година. Така не могат да бъдат проверени например шефове на фалирали банки, социолози и бивши журналисти, които вече не извършват дейност, попадаща в обхвата на закона. /Дарик радио