По-евтини пакетни телефонни услуги търси администрацията на Народното събрание. Според предварителните разчети разходите на парламента за телефонни разговори, есемеси и други ще паднат около 1/5 от досегашните.
Срокът за изпълнение на поръчката е до настъпване на първо по време събитие - изчерпване на сумата 66 000 лв. без ДДС, пише &quot;Стандарт&quot;. Или сключване на договор за възлагане на обществена поръчка след проведена открита процедура, пише в обявлението. Поръчката е за &quot;предоставяне на електронна съобщителна услуга за нуждите на Народното събрание на Република България&quot;.<br /> <br /> Важно условие е sim картите да имат безплатни минути и безплатни sms, месечната таксата да не е висока и др. Критерият за избор е &quot;икономически най-изгодна оферта&quot;, а крайният срок за получаване на офертите - 24 април. /БЛИЦ<br />