Парламентът отхвърли ветото на президента върху Закона за Сметната палата. При новото обсъждане на Закона за Сметната палата, приет от Народното събрание на 28 март и върнат за ново обсъждане с Указ № 70 от 9 април на президента на републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България, законът беше приет с 123 гласа „за”, 71 „против” и без „въздържал се”.
Според доклада на Комисията по бюджет и финанси никъде в Конституцията не е предвидено, че Народното събрание е ангажирано и овластено да определя структурата на Сметната палата като брой звена, координация и субординация в рамките на институцията, длъжности и други. Неоснователни са твърденията, че са липсвали обществени обсъждания по проекта на Закон за Сметната палата.<br />