Ръководството на Централната избирателна комисия ще се избира от Народното събрание. Това решиха депутатите с приемането на текст от проекта на нов Изборен кодекс. Членовете на ЦИК ще се избират след проведена публична процедура. След провеждане на процедурата парламентарно представените партии и коалиции правят предложение до Народното събрание за избор на председател, заместник-председатели и секретар.
Парламентарно представените партии и коалиции, както и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, правят предложение до президента на републиката за назначаване на останалите членове на комисията.<br /> <br /> Комисията се състои от 19 членове, включително председател, двама заместник-председатели и секретар. Председателят, заместник-председателите и секретарят на Централната избирателна комисия се избират от Народното събрание. Останалите членове на комисията се назначават от президента на републиката.<br /> <br /> Предложения за избор на членове може да правят народните представители, парламентарните групи, както и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени. За председател, заместник-председатели и секретар не може да бъдат избрани лица, предложени от една и съща парламентарна група или от народни представители от една и съща парламентарна група./БЛИЦ&nbsp;<br /> <br />