Министърът на правосъдието Диана Ковачева и председателят на Софийски градски съд Владимира Янева нахлузиха каски, за да се запознаят с бъдещата визия на сградата на ГУСВ. Разширен щат, повече съдебни зали и кабинети, в които работят по двама души – това са удобствата на двете нови сгради, в които ще се пренесат Софийският районен съд и районната прокуратура.
Проблемът със сградния фонд на съдебната институция бе дългогодишен. В близко бъдеще гражданските отделения на съда ще се местят в сградата на ГУСВ на &quot;Цар Борис III&quot;, а наказателните отдели влизат във &bdquo;военното НДК&rdquo;.<br /> <br /> &bdquo;Предоставяйки имотите за управление на Министерството на правосъдието и осигурявайки средствата за ремонта им, ще бъде осигурена нормална работа на органите на съдебната власт в дългосрочен план&rdquo;, заявиха от пресцентъра на кабинета.<br /> <br /> Във всяка от двете сгради ще има по 35 съдебни зали, а мястото е достатъчно магистратите да работят по двама в кабинет. Диана Ковачева заяви, че след преместването щатът ще бъде разширен и ще бъдат назначени 60 нови съдии. <br /> <br /> Ремонтът на сградата на бившето ГУСВ ще струва 6,9 милиона лева. За сградата на &quot;военното НДК&quot; ще бъдат отделени 9,6 милиона лева./БЛИЦ <br />