Министърът на правосъдието Диана Ковачева не е внасяла предложение за извънредна точка в дневния ред за дисциплинарно производство срещу съдия Мирослава Тодорова.
Това съобщиха от пресцентъра на ведомството във връзка с разпространена от ДСБ информация, че на заседание на ВСС на 12 юли министър Ковачева е предложила включването на допълнителна точка в дневния ред, касаеща дисциплинарно производство срещу съдийката.<br /> <br /> В редовния дневен ред на заседанието на ВСС от 12 юли 2012 г., в раздела за дисциплинарни производства, под точка № 54 е включено разглеждането на Дело № 3/2012 г. по описа на ВСС.<br /> <br /> Това дело се отнася до производството срещу съдия Мирослава Тодорова. Като допълнителна точка в дневния ред на 12 юли 2012 г. в рамките на същия ден е включено разглеждането на Дело № 5/2012 г. по описа на ВСС. Делото се отнася до дисциплинарна санкция на магистрат от Айтос.<br /> <br /> Дневният ред на заседанията на ВСС се приема от членовете на съвета, които имат право на глас. Министърът на правосъдието, като председателстващ Висшия съдебен съвет без право на глас, е задължен по Закона за съдебната власт да внася незабавно за разглеждане от ВСС преписки по дела за дисциплинарни производства, посочват от правосъдното министерство. <br /> <br /> <br />