Закон за гражданска конфискация трябва да има и ще има, това е абсолютен приоритет. Този закон е много важна мярка срещу организираната престъпност и корупцията, коментира министърът пред БНТ. Затова този проект трябва еднакво добре да се приеме и от законодателната, изпълнителната власт и от самата комисия за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност. &ldquo;Този проект трябва да се приеме по-бързо, защото България абсолютно и задължително трябва да има такъв закон&rdquo;, каза още Ковачева. <br /> <br /> За това, че България е най-корумпираната държава, правосъдният министър каза, че понякога животът е ироничен. &quot;Годишният доклад и индексът за възприятие на корупцията е изследване на &quot;Трансперънси интернешънъл&quot;. <br /> <br /> Индексът се изработва изцяло на ниво секретариат. Основава се на възприятието на чуждестранния бизнес за разпространението на всякакъв тип корупция в съответните държави. Тази година индексът има промяна в методиката си, става много прецизен, затова всички държави в момента търпят спад в индекса си. България се оказва на последно място сред държавите-членки на ЕС и трябва да се положат много сериозни усилия. <br /> <br /> Един от проблемите, които се очертават е и динамиката на законодателството, което изпраща сигнал към бизнеса на чувство на несигурност. Стабилността на законодателството е един важен сигнал. А това, което не е правено, е достатъчно да се работи с бизнеса и да се стимулира бизнесът да има своя антикорупционна програма&quot;, обясни Ковачева.<br /> <br /> На въпрос дали Конституционният съд ще касира изборите, Ковачева отговори, че нейната позиция в момента не е адекватна, за да коментира този въпрос. &quot;Прозрачност без граници&rdquo; ще излезе с доклад след няколко седмици с нарушенията по време на изборите. Този доклад ще бъде безпристрастен, в това съм убедена. Той ще бъде за типологията на нарушенията в изборния ден и препоръките, които трябва да се вземат предвид. Очевидно организационните нарушения намаляха между двата тура на изборите. Важно е да се обърне специално внимание върху професионализирането на изборната администрация, да се направи оценка на начина, по който проработи Изборният кодекс. Самият закон като цяло е добър&rdquo;./BLIC<br /> <br /> <br />