Министърът на вътрешните работи е отказал да подпише молбата за напускане по собствено желание и е образувал дисциплинарно производство срещу началника на РПУ-Приморско главен инспектор Красимир Димов, съобщиха от МВР.
То е по чл. 227 т.9 от ЗМВР – за тежки нарушения на служебната дисциплина и във връзка с чл. 64 от Етичния кодекс за поведението на служители от МВР.
Приключила е проверка на дирекция “Инспекторат” по сигнал за уронване на престижа на служител на МВР срещу началника на РПУ-Враца Васил Василев. Открита е процедура за дисциплинарно производство и временното му отстраняване от длъжност до приключването на процедурата.  /БЛИЦ