Договори за 948 милиона лева са сключени от март до септември т.г. по всички оперативни програми, които се финансират от европейските фондове, съобщи в Пловдив вицепремиерът Меглена Плугчиева, предаде кореспондентът на Агенция БЛИЦ в Пловдив.

Стойността на договорите е близо 10 пъти повече за цялата 2007 г. до май т.г. За този период договорите са били за 94 милиона лева. Наваксването на темпото по усвояване на средства от европейските фондове се дължи на цялата държавна администрация, както и на активността на общините, посочи Плугчиева. В същото време обаче тя призна, че има и доста проблеми, сред които възстановавяне акредитацията на двете агенции по програма ФАР, които са към министерствата на финансите и на регионалното развитие и благоустройството. Не съм доволна от темпото, с което се развива Национална агенция „Пътна инфраструктура“, не е задоволително и темпото, с което се работи във фонд „Рибарство“, каза още вицепремиерът. В областта на земеделието изключително активно се работи по програма САПАРД за изпълнение на плана, който беше съгласуван с Европейската комисия. Очаква се в средата на октомври да приключат и първите одити, а след това ще бъдат направени и проверки, след което лично Плугчиева ще докладва дали е постигнат напредък.
Вицепремиерът по еврофондовете Меглена Плугчиева участва в работна среща с кметове и областни управители от Пловдив, Пазарджик, Смолян, Хасково и Кърджали. На форума се обсъждат проблемите, свързани с подготовката и реализацията на проекти, финансирани от европейските структурни фондове. Акцентът е върху използването на тези средства за подобряване икономическото състояние на Южен централен район. Кметовете се оплакаха на вицепремиера, че екипите им са направили много проекти, но придвижването им е забавено заради усложнена документална процедура. /БЛИЦ