Има предпоставки за използване на информацията за политически цели, заключават депутатите
<em>Установена е порочна практика при прилагане на СРС, заключава Подкомисията за контрол на специалните разузнавателни средства в Народното събрание, се казва&nbsp;в становище за използваните СРС-та към председателя на агенция &bdquo;Митници&quot; Ваньо Танов.<br /> </em><br /> В случая с подслушването на г-н В. Танов се проявяват пороците на цялостния механизъм по използване на СРС,&nbsp;категоричи са членовете на подкомисията.<br /> <br /> По разпореждане на наблюдаващия прокурор прилагането на средствата за непосредствен достъп до информацията чрез така наречения акаунт е възложено на конкретни служители на МВР и ДАНС. Но<br /> липсва регламент, който подробно да урежда този метод, посочват експертите. Според тях е очевидна опасността от разминаване на отговорността за оценката и пълноценното използване на информацията по предвидения в закона ред. Нещо повече, предвидените в закона гаранции за основателността на искането са неефективни и лесно преодолими, посредством шаблонно и безсъдържателно мотивиране на искането за прилагане на СРС.<br /> <br /> Според подкомисията информацията, придобита от СРС, не се използва единствено и само в рамките на досъдебното производство, както е по закон. Достъпът до нея не е в рамките само и единствено на специализираните екипи, а се докладва и на висшестоящите ръководители в системата на МВР и ДАНС. Такъв ред за използване на информацията от СРС не е установена със закон, е мнението на членовете на подкомисията. Според тях на оперативните работници е предоставена, без това да намира основание в закона, възможността да оценяват информацията и да филтрират потока към разследващите органи.<br /> <br /> Налага се&nbsp;изводът, че защитата срещу изтичането на информация е фактически недостатъчна и не гарантира опазването й и защитата на гражданските права. В тази връзка в становището на подкомисията се посочва, че е необходимо да се разграничат процедурите и правилата за използването на СРС по отношение на престъпна дейност от една страна и опазване на националната сигурност от друга страна. Липсата на това разграничение създава предпоставки за използване на информация, придобита от СРС с политически цели.<br /> <br /> В заключение от подкомисията посочват, че отговорността за посочените слабости е на изпълнителите на закона - преките ръководители на сектора за сигурност.<br /> <br /> Документът е подписан от всички членове на подкомисията - председателят й Явор Нотев (Атака), както и членовете - Михаил Миков (БСП), Веселин Методиев (Синята коалиция), Христо Бисеров (ДПС) и Димитър Лазаров (ГЕРБ), който писмено след подписа си изразява категоричното си несъгласие с точките от доклада, които са най-критични към процедурата по прилагане на СРС.<br />