По повод твърденията, изнесени в медиите, че като министър на труда и социалната политика съм укривал информация от премиера Бойко Борисов за получени писма от Европейската комисия, заявявам, че тези твърдения категорично не отговарят на истината. Не сме крили никаква информация от никого, напротив, реагирали сме веднага. Това заяви в писмо до медиите бившият социален министър Тотю Младенов.
&bdquo;През януари имаше писмо от ЕК. Разпоредих веднага да се организира среща с Филип Хат, началник на отдел &bdquo;България, Румъния и Малта&ldquo; в главна дирекция &bdquo;Заетост, социални въпроси и приобщаване&ldquo; към Европейската комисия, за да обсъдим информацията. Такава среща проведохме през февруари. В последствие имаше одит от ЕК, който не установи нарушения и даде добри оценки за работата на Агенцията по заетостта. Освен това Сметната палата също направи одит на обществените поръчки на Агенцията по заетостта и не откри пропуски. Подчертавам, че Агенцията по заетостта, при Камелия Лозанова като директор, драстично подобри своята работа и затова ние не само няма да загубим средства, но напротив &ndash; средствата вече са усвоени за сегашния програмен период&ldquo;, обяснява той.<br /> <br /> С подобно писмо излезе и бившият министър по усвояване на европейските фондове Томислав Дончев. &bdquo;Укривал съм информация за получено писмо от Европейската комисия? Пълни глупости. Запознавал съм всички институции по компетентност, със всяко писмо от ЕК, касаещо оперативните програми. За конкретният сигнал бях запознат от публикации в пресата, няколко седмици преди да пристигне писмото от Европейската комисия. Когато видях сигналите възложих на дирекция &bdquo;Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС) в МВР заедно с управляващия орган към Оперативна програма ,,Човешки ресурси&lsquo;&lsquo; да направи проверка по случая. Проверката вече течеше, когато получихме писмото от ЕК. По-късно е бил изготвен доклад, но не съм запознат какъв е резултатът от проверката, тъй като вече не бях министър&ldquo;, разясни Дончев.&nbsp;