Учещите спешна медицина, патология и инфекциозни болести ще получават заплата от 720 лв.
Държавата ще плати само 368 специализации на лекари тази година. Общо местата за специализанти в медицината, стоматологията, фармацията и здравните грижи са 1577. Сред най-многобройните са местата за анестезиолози &ndash; 101, от които 59 се финансират от държавата, за спешна медицина &ndash; 49, от които 39 се поемат от държавата, за патолози &ndash; 33, но само 16 платени с пари от бюджета и 47 бройки за нови специалисти по инфекциозни болести - 23 от които за сметка на държавата, съобщиха от Министерството на здравеопазването (МЗ). Заповедта на министър д-р Божидар Нанев е изпратена до ректорите на висшите училища и Военномедицинската академия за изпълнение.<br /> <br /> За специалностите с най-голям дефицит на кадри са предвидени заплати от три минимални възнаграждения или 720 лв. месечно. Такива ще получават специализиращите спешна медицина, патология и инфекциозни болести. Останалите специализанти държавна поръчка ще получават по две минимални заплати, както беше и досега. За първи път е предвидено възнаграждение и за специализантите, които сами плащат обучението си. Те ще получават по една и половина минимална заплата на месец от болниците, в които са зачислени. Най-много желаещи да придобият нова специалност до момента има по кардиология - 186, акушерство и гинекология - 99, гастроентерология &ndash; 95 и ендокринология &ndash; 94.<br /> <br /> За първи път през тази година специализантите ще могат да се прехвърлят от една база в друга и от един университет в друг, ако има свободно място и съгласие от тях. Болниците, които могат да провеждат практическо обучение, трябва да имат система за вътрешна оценка на обучението и да могат да изпълняват поне 50% от учебната програма. Един ръководител не може да има повече от трима специализанти. С приемането на промените в Закона за лечебните заведения се очаква да бъде одобрено времето за специализация да се зачита за трудов стаж на лекарите.<br /> <br /> <b>Маргарита Благоева, БЛИЦ<br /> </b>