Финансовото министерство публикува проекта за актуализация на бюджета. Ревизираните данни от приходните агенции показват значително по-малко неизпълнение на приходите от обявеното от финансовия министър Петър Чобанов. Предвидено е също увеличение на дефицита до 2% от БВП, емитиране на дълг в размер до 1 млрд. лв., допълнителни средства за министерствата, за бизнеса и за социално-уязвимите групи.
Предвижда се икономическият растеж да е с 0,9% от първоначалните планове. Сега се залага 1%. При встъпването си в длъжност финансовият министър Петър Чобанов коментира, че очаква ръст на икономиката от 1 до 1,5 на сто.<br /> <br /> Предвижда се и увеличаване на дефицита с 493,4 млн. лв. Така той ще бъде увеличен до 2,0 % от прогнозния БВП, но остава в рамките на регламентирания лимит от 2% от БВП и спазва критериите от Маастрихт.<br /> <br /> Министерствата и ведомствата са поискали още пари от бюджета за тази година, които общо възлизат на 500 млн. лв.<br /> <br /> &quot;Не всички искания, обаче биха могли да бъдат удовлетворени при запазване на фискалната позиция, поради което първостепенните разпоредители с бюджетни кредити трябва да предприемат и мерки за приоритизиране и оптимизиране на разходите по бюджетите им&quot;, коментират от финансовото министерство.<br /> <br /> Предвиждат се още 200,4 млн. лв. за разплащане с бизнеса и гражданите. От тях 160,4 млн. лв. са за задълженията на държавата към бизнеса. 40 млн. лв. са за обезпечаване на социалните плащания за най-уязвимите групи. Увеличава се и общата годишна квота за ваучери за храна от 160 млн. лв. на 200 млн. лева.<br /> <br /> Очакваното неизпълнение на приходите от данъци е съкратено почти наполовина след спешни мерки на двете приходни администрации &ndash; НАП и митниците. Очаква се то да е в размер от 555 млн. лв при първоначални очаквания за 980 млн. лв. Заедно с това обаче ще има преизпълнение на приходите от дивиденти и други неданъчни приходи в размер на 262 млн. лв. Така нетното очаквано неизпълнение в приходната част на бюджета възлиза на 293 млн. лв.<br /> <br /> Заради увеличението на дефицита е необходим нов дълг, пише още в мотивите. За целта трябва да бъде променено заложеното в бюджета ограничение за дълга за годината. Според мотивите на министерството, предложеното емитиране на нов дълг до 1 млрд. лева в различни инструменти обаче се вписва в рамката на заложения таван на държавния дълг от 14.6 млрд. лв. /БЛИЦ<br /> &nbsp;