Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ), което предстои да бъде разделено на три ведомства, се тресе от люта битка за управлението на концесиите, пише „Преса“. Според ГЕРБ проучването и добивът на нефт, газ, строителни материали, дори злато трябва да бъдат в новото министерство на енергетиката, а според реформаторите - да останат под управлението на министър Божидар Лукарски. Имало и трети вариант - да се създаде нова агенция, която да е на пряко подчинение на Министерския съвет.
Години наред добивът на полезни изкопаеми бе разкъсван между няколко структури. Скално-облицовъчните материали се контролираха от регионалното министерство, въглищата, нефтът и газът бяха в енергетиката, а металните руди - в екоминистерството. През март 2011 г. обаче бе създаден Единен орган за управление на подземните богатства под шапката на МИЕТ, който дава разрешения за търсене и проучване, сключва концесионни договори и събира дължимите такси. Приходите от концесионни такси за 2013 г. са в размер на 87,5 млн. лв.<br /> <br /> &bdquo;Очаквах подобна битка, тъй като апетитите към тази дейност са големи&ldquo;, коментира бившият шеф на дирекция &bdquo;Природни ресурси&ldquo; в МИЕТ Христо Казанджиев. Според него мястото на този орган е в бъдещото енергийно министерство, тъй като то винаги се е занимавало с добива на твърди и течни горива, а тези ресурси ще имат все по-голяма тежест в бъдеще.<br /> <br /> В енергетиката е и мястото на трите държавни дружества, които извършват рекултивацията на старите мини, смята Казанджиев. Държавата трябва да ликвидира десетки стари рудници, галерии, насипи, хвостохранилища и обогатителни фабрики, които не работят. В момента управлението на тези обекти и рекултивацията им се движат от дирекция &bdquo;Държавна собственост&ldquo; в икономическото министерство.<br />