Средствата за финансово участие на българската страна в Българо-американската комисия за образователен обмен („Фулбрайт") се увеличават двойно – от 70 000 на 140 000 щатски долара годишно.
Програмата "Фулбрайт" включва обмен на български и американски стипендианти за обучение, преподавателска и изследователска дейност и професионална квалификация, езиково обучение, организиране на международни семинари, конференции. Досега по нея са се обучавали над 440 българи. Ежегодно американският Конгрес отпуска за дейността на Комисията „Фулбрайт” около 700 000 долара. Увеличаването на средствата за финансовото участие на българската страна в споразумението се прави, за да удовлетвори големия интерес от страна на българските преподаватели и студенти към програмата, да създаде реални възможности за увеличаване броя на обучаващите се, както и да осигури дейността на създадените вече 10 учебно-квалификационни центъра в страната. /БЛИЦ