Голяма част от промените в данъчните закони са във връзка с европейски директиви, обясни финансовият министър Симеон Дянков.
Като пример той посочи газьола, където обаче промяната е много минимална на база годишно отражение. Става въпрос за около милион лева, но го правим, за да сме на минималния праг на ЕК, мотивира се той.<br /> <br /> <br /> Идеята за увеличаване на ДДС в туризма, срещу която скочиха браншовиците, също е заради ЕК. Европа иска единна ставка между организираните туристи и неорганизираните и ако не изпълним това задължение ще има голяма финансова санкция, обясни финансистът. <br /> <br /> Според него а обаче промените в данъците ще имат минимално отражение върху хазната. <br /> <br />