Финансовият министър Симеон Дянков е поръчал проверка на Комисията по финансов надзор, управлявана от Стоян Мавродиев. Проверката се прави от Агенцията за държавна финансова инспекция.
В министерството са постъпили сигнали за жалби от инвеститори, данни за конфликт на интереси на служители и сигнали за съмнителни назначения и неоправдани разходи за външни услуги и бонуси в комисията.<br /> <br /> Агенцията е започнала проверката на 20 март, но инспекторите й не са били допуснати до помещенията на Комисията по финансов надзор. Отказът за достъп е бил аргументиран с това, че комисията е независим орган. По закон обаче агенцията има правомощия да проверява включително и органите на съдебната власт и президентството.<br /> <br /> Според председателя на комисията Стоян Мавродиев, въпреки че комисията получава субсидия от централния бюджет, тя се отчита само пред Народното събрание, както е записано в специалния Закон за КФН.<br />