ИСПА агенцията на МОСВ отговаря на всички изисквания да управлява самостоятелно средствата по предприсъединителната програма, потвърди в официално писмо Европейската комисия.
В писмото се посочва, че ЕК официално закрива одита, който започна в началото на 2007 година. През този период може да се каже, че ИСПА агенцията на МОСВ работи в условията на „валутен борд” и като отговори на строгите критерии, успя да спаси общо 17 проекта, за които в края на 2006 година ЕК предупреди, че може да спре плащанията.
По този начин МОСВ ще реализира всичките 22 проекта, одобрени за финансиране през 2000 година на обща стойност 507,8 млн. евро. От тях 19 са инвестиционни – за изграждане на депа и пречиствателни станции, а три – за техническа помощ.

Една голяма част от обектите вече са изградени, до края на 2008 година ще бъдат подписани всички договори за строителство, които остават, сред които са за изграждане на регионален център за отпадъци в Кърджали, за 7 претоварни станции за отпадъци, за строителство и реконструкция на пречиствателни станции, сред които в Сливен, Варна, Кюстендил, Шумен.
Позицията на министър Джевдет Чакъров е, че МОСВ няма да допусне да бъде загубено нито едно евро от програмата. /БЛИЦ