Европейската комисия разкритикува днес България за липса на резултати в борбата срещу организираната престъпност и корупцията по върховете, отне акредитациите на две от агенциите по програма ФАР и спря официално плащанията по програма ИСПА. Замразени остават и блокираните по-рано проекти по ФАР и САПАРД. Така общата стойност на парите от предприсъединителните фондове, които България може да загуби, надхвърля 800 млн. евро. От Комисията обаче отказаха да посочат обща стойност на възможните загуби, като подчертаха, че всички плащания може да бъдат възстановени ако бъдат предприети своевременни мерки. Засега не са засегнати структурните фондове, по които за България са предвидени пари по оперативните програми. ЕК не наложи санкции на Румъния.
Отнема се акредитацията на Националното звено за финансиране и договаряне към МФ и на агенция ФАР към регионално министерство. Когато България предприеме действия за подобряване на финансовия контрол Комисията ще бъде склонна да преразгледа това свое решение. Комисията освен това смята да вземе и официално решение за преустановяване на средствата и по програмата ИСПА, заяви ръководителят на пресслужбата на комисията Йоханес Лайтенбергер.

Временно замразените 115 млн.евро по ИСПА, управлявани от Фонд "Републиканска пътна инфраструктура" от днес са официално спрени. България има 4-месечен срок да гарантира адекватни системи за управление и контрол на парите. Няма да могат да контрактуват все още недоговорените 250 млн.евро. Отделно няма да се правят плащания по другите вече спрени проекти по ФАР на обща стойност 310 млн.евро. Блокирани остават и 121 млн. евро по САПАРД. Парите от структурните фондове засега не са засегнати.

Констатацията за България по отношение на реформата в правосъдието и вътрешен ред, е, че съдебната реформата отдавна е трябвало да стане факт. България е предприела стъпки, създавайки ДАНС, но от тук насетне трябва да се види дали това ще доведе до резултат в борбата с корупцията по високите нива и организираната престъпност, се посочва в доклада.

Съдебната реформа и реформата в правоприлагащите структури е необходима и отдавна очаквана. България направи стъпки в правилна посока през последните шест месеца със създаването на Държавната агенция за национална сигурност и с решението да се реформира министерството на вътрешните работи. Проверката за напредък сега ще бъде дали тези мерки дават конкретни резултати чрез разследване, преследване и съдене при случаи на корупция по високите етажи и на организирана престъпност, каза Йоханес Лайтенбергер.

Българският Наказателен кодекс е старомоден и допринася за пренатоварването на съдебната система. Има проблеми в досъдебната фаза, отговорностите на полицията, специалните служби, следствието и прокуратурата не са ясно определени. В много случаи виновните остават ненаказани. Напредъка в конфискуването на незаконно придобити пари и имущество остава малък, се посочва още в докалда на ЕК. 


Отнемането на акредитацията на две агенции по ФАР касае двата Финансови меморандума за 2005 и 2006 г., защото те изтичат на 30.11.2008 г. По програма ФАР не се засягат инструмента Шенген, който е на стойност 161 млн.евро, Европейското икономическо партньорство на стойност 21,5 млн. евро и Оперативна програма Техническа помощ - 56,8 млн. евро. Това заяви вицепремиерът Меглена Плугчиева. Още преди една седмица беше направен анализ върху кои проекти да се концентрират съответните министерства. Така че сега имаме два варианта за действие – или да положим съответните усилия и да искаме възстановяване след това на акредитацията или да пренасочим тези проекти към действащите агенции ФАР - в МТСП и МИЕ, заяви Плугчиева. Тя уточни, че проекти за 24 млн. евро са изключително важни и се оценява, че трябва на всяка цена да бъдат реализирани.

Вярно, че е изтърван периода от януари до май, но не искайте от мен аз да коментирам за този период, в който аз не съм била тук. Този голям проблем с този компрометиран модел на Фонд “Републиканска пътна инфраструктура” за мен е вече в историята. Докладът за мен е доклад на критичната солидарност и ние трябва да си направим съответните изводи. За мен извода, който аз си правя, е че трябва да продължим със същата строгост и със същото постоянство по всички въпроси, с които се занимаваме и това касае специално работата по фондовете, заяви Плугчиева.

Погледнете кои са проблемните агенции и ще видите, че там вече бяха направени редица персонални промени. Това звено, на което се отнема акредитацията в Министерство на финансите, беше сменен директора. На Фонд “Републиканска пътна инфраструктура” и Фонд “Земеделие” беше сменено ръководството, посочи вицепремиерът и министър на външните работи Ивайло Калфин.


Моят подход и подходът на правителството ще бъде да възприемем този доклад, неговите заключения и препоръки като амбиция, като предизвикателство да свършим повече работа, да продължим реформите, които ние започнахме, именно това правителство, да ги доведем до успешен и ефективен резултат, така че да има повече резултати, които можем да представим първо пред българските граждани, пред нашия бизнес, общество, пред медиите и на второ място пред нашите европейски партньори. Това заяви премиерът Сергей Станишев по повод огласения доклад на европейската комисия за напредъка на България. Аз очаквам всички институции, свързани с правителството, действително да се мобилизират. Още миналата седмица съм поръчал да се направи анализ на конкретните препоръки и очаквания и критики, защото има за какво да бъдем критикувани ако бъдем откровени, да се представи план за действие от всяко министерство. Този план ще бъде обобщен и ще бъде представен, по него се работи от миналата седмица, на заседанието на съвета на коалицията в края на тази седмица. Ще изисквам конкретни предложения и срокове за тяхното изпълнение, защото това е необходимо за да може България да представи по-убедително своите усилия, тъй като се получава известно разминаване между политическата воля, която не само е декларирана, която е факт, и постигането на конкретните резултати, които се очакват, заяви министър-председателят.
Подходът ми няма да бъде да хвърлям жертви на вълците, за да създам просто успокоение, заяви Станишев в отговор на въпрос дали ще търси отговорност от министрите, на чието подчинение са двете агенциите със спряна акредитация от Европейската комисия. Относно внесения днес от опозицията шести вот на недоверие към Кабинета, мотивите за който са нанесени материални и морални щети във връзка със съмнения за злоупотреби по еврофондовете, премиерът коментира, че това е естествен ход на опозицията, за да бъде тя видима, а резултатите от вота ще се видят.


В докладите има немалко критични оценки, които трябва обективно да прочетем и осмислим, заяви президентът Георги Първанов. Веднага искам да отбележа, че те не бива да водят до отрицание и негативизъм, до пренебрегване и подценяване на извършеното от българските институции и българското общество като цяло. България върви по своя европейски път и оценките на ЕК за постигнатия напредък и за наличието на политическа воля трябва да ни окуражават за бързи и енергични действия. Длъжни сме да отбележим и защитим позитивните стъпки, които бяха направени в законодателството, преструктурирането на институциите и изграждането на кадрови потенциал, за подобряване на координацията и контрола върху управлението на фондовете и програмите на ЕС. Това са важни фактори, съдействащи за финансовата, икономическата и политическата стабилност на страната и за динамичното развитие на нашата икономика и общество. В същото време обективността налага да признаем, че има сериозни проблеми в работата на редица институции и цели системи - в органите на реда и на вътрешната сигурност, в борбата с корупцията и организираната престъпност, в ефективността на правораздавателните органи, както и в институциите, които носят пряка отговорност за прозрачност в процедурите при усвояване на европейските фондове. Нека ясно да кажем - предприетите в последните месеци положителни стъпки засега са само предпоставка за преодоляване на натрупалите се проблеми. Сега е необходимо законодателната, изпълнителната и съдебната власт цялостно да преосмислят своите досегашни действия и да предприемат конкретни мерки за справяне със слабостите, посочени в докладите и постигане на резултати, удовлетворяващи българското общество и европейските ни партньори. Време е, наред с приемането на законите, да поставим акцент върху тяхното активно и безкомпромисно прилагане. Българската общественост е в правото си да очаква:
Първо - реални, практически доказателства за решимостта ни да противодействаме на престъпността и корупцията.
Второ - качествено подобряване механизмите на взаимодействие, координация и контрол между държавните институции, особено в онези сфери и звена, които с дейността си възпрепятстват пълноценното ни интегриране в ЕС.
Трето - прилагане на ефективни форми на сътрудничество с нашите партньори за изграждане на по-добър управленски и административен капацитет. Подготовка на ново поколение кадри, способни да работят в съответствие с европейските изисквания и стандарти. За нас е важно да не пропуснем шансовете, които ни предоставя членството в ЕС за цялостна модернизация на страната и ускорено повишаване жизнения стандарт на всички български граждани. Нашият европейски избор е изстрадан и необратим. Не бива да допуснем да вземат връх евроскептичните и популистките настроения. България има ресурс и потенциал да се справи с предизвикателствата и да продължи успешно своето развитие“, заяви държавният глава.


Опозицията отново поиска оставката на правителството, след като чу официалния доклад на ЕК. Лидерът на ДСБ Иван Костов коментира, че очакванията на управляващите, че ще има смекчаване на констатациите, не се сбъднаха. Напротив сега констатациите в официалния доклад са още по-лоши. Спира се акредитацията на две агенции и финансирането по структурните, предприсъединителните и Кохезионния фонд, а това е много сериозна санкция и продукт на неспазване на правилата, коментира Иван Костов. Той обаче заяви, че според него управляващите реагират по абсурден начин и едва ли не искат доказателства и поставят под въпрос констатациите в доклада. Влизат в един спор, а това е нещо което не разбирам. Надявам се да не говорят по този начин с ЕС, каза Костов. Той добави, че единственият начин да се решат проблемите е правителството да си отиде.
Председателят на БНД Николай Свинаров каза, че България е порицана заради лошото управление на страната. ЕК днес ни каза, че 18 месеца, след като България стана пълноправен член на ЕС, българите не са станали граждани на ЕС, добави той. Според него ЕК е направила сериозни препоръки на страната ни заради липсата на резултати в реформата на съдебната система и борбата с организираната престъпност и корупцията.
ЕС ни спира финансирането, каза Лидия Шулева от БНД. Атанас Щерев също от БНД добави, че причината ЕК да има такива констатации в доклада си, е управленската немощ на страната, единственият изход е оставка на правителството, категоричен беше той. Лидерът на Атака Волен Сидеров каза, че трябва да има бойкот на това управление. Критиките в доклада са достатъчно сериозни и вината е на правителството, заяви Сидеров. /БЛИЦ