В междинния си доклад за България Европейската комисия признава, че страната е постигнала значим напредък от лятото насам. Въпреки това докладът критикува неясните правомощия на МВР и ДАНС, липсата на прозрачност в работата на агенцията и провала на Народното събрание да установи контрол върху дейността й. Оценката обхваща периода от средата на юни до средата на януари.
Отбелязва се, че са положени големи усилия - положително са оценени първите стъпки на Инспектората към Висшия съдебен съвет и сформирането на съвместни разследващи екипи на МВР, ДАНС и прокуратурата.
Еврокомисията критикува бавният съдебен процес, като посочва, че вината за това е в Наказателно-процесуалния кодекс, който въпреки "частичната му реформа" продължава да бави процедурите в досъдебната фаза и да връща в прокуратурата важни дела заради дребни пропуски.
 Докладът оценява ситуацията в България по шест показателя, свързани с борбата с корупцията на местно ниво и по високите етажи, противодействието на организираната престъпност и работата на съдебната система.
Комисията настоява за бързо приемане и прилагане на Закона за конфликт на интереси, както и за по-добра регулация на замените на земи и по-ефективно отнемане на имущество и пари, придобити по престъпен път. От България се очакват и спешни промени в правилата за финансиране на политически партии и кампании. В контекста на предстоящите избори, не е спестено и предупреждението за купуване на гласове - "властите трябва да увеличат усилията си за прекратяване на тази практика", пише още в доклада.
Българските институции да покажат повдигнати обвинения, съд и присъди - това послание носи междинният доклад на Европейската комисия за напредъка на страната в областта на правосъдието и вътрешния ред, приет от институцията днес. 
" Но искаме да е ясно, че докладът от юли остава основата за политически анализ, заедно с коментарите на Барозу след срещата му със Станишев през декември", заяви говорителят на ЕК Марк Грей обяснявайки много по-мекия тон на доклада сравнения с предишния. /БЛИЦ