Европейската комисия започна наказателна процедура срещу България за неприлагане на части от европейските закони в областта на вътрешния пазар за електричество и газ. За подобни нарушения Европейската комисия започна такава процедура срещу още 24 страни членки на Европейския съюз.
Процедурата срещу България е предизвикана от неприлагане на европейски законови изисквания, гарантиращи справедлива конкуренция в интерес на потребителите, обяви Европейската комисия. Според комисията в това отношение в България има няколко проблема. Първо, операторите на преносните мрежи за електричество и газ не публикуват пълната информация за наличния капацитет, както се изисква. Второ, по отношение на електричеството трябва да бъде подобрено управлението на излишъците. Трето, във връзка с газа проблем е, че на пазара не се предлагат всички налични количества. Сътрудничеството с националните регулаторни власти в България в областта на прилагането на европейските закони за вътрешния пазар на електричество и газ е било досега много конструктивно. Тези власти обаче трябва да вземат адекватни мерки, за да се осигури пълно прилагане на законите. Трябва да бъдат разработени правила за наказания и глоби. Европейската комисия не е уведомена за такова нещо, обяви комисията. /БЛИЦ