Еминистър Нона Караджова ще участва в Брюксел в заседанието на съвета на министрите по околна среда на страните от Европейския съюз. На заседанието ще се нищят резултатите от току що миналата конференция за климатичните промени в Копенхаген, както и проблеми на биоразнообразието и регионалните подходи към управлението на водите.
Въпреки негативизма на много от европейските ръководители от прочетената с половин уста и нератифицирана декларация от Копенхаген, в която по-ярко очертаваща се констатация е желанието на участниците да не се вдига температурата с повече от 2 градуса, министър Караджова смята, че е направена голяма крачка напред. <br /> &ldquo;Много хора, не само в България, а и по света, различни групи и общности смятат, че процесът в Копенхаген е провал. Аз обаче съм абсолютно убедена, че това е начало на една голяма крачка, която ще направи целия свят през идните10 години, защото всички осъзнават, че без това не може&rdquo;, обяснява Караджова в писмо до медиите. Според нея 2010 година ще е година на компромиси на страните, които участват в целия този процес и ще бъдат предприети необходимите мерки още до края на следващата година. <br /> <br /> Търговия с въглеродни емисии, вдигане културата на българина в посока енергийна ефективност, както и все по-ясни ангажименти за създаване на ВЕИ. Това са според Караджова акцентите, по които тя иска държавата ни да работи в конкретика, за да покаже на дела съпричастност към Копенхаген. Екоминистърът отново припомни намерението на&nbsp; МОСВ &nbsp;да финансира с пари от продадени квоти за парникови емисии отделните домакинства за енергийна ефектност. Според нея така парите от спестени мръсни емисии ще бъдат полезни за онези, които успеят да спечелят безвъзмездни пари за саниране на жилищата си. <br /> <br /> Официалната позиция на България е, че ЕС може да премине към преговори за 30% намаляване на емисиите само при условие, че останалите развити страни поемат съизмерими ангажименти. Според страната ни тези ангажименти трябва да са минимум 25% редукция спрямо нивата от 1990 г. <br /> <br /> Нашата страна заедно с още седем държави членки (Полша, Унгария, Словакия, Румъния и Балтийските републики) поддържа принципната позиция, че ЕС трябва да има специална политика спрямо определена група страни от общноста, които са с най-ниските нива на БВП в Евросъюза и със силно емисионно интензивни икономики.<br /> <br /> <b>Красимир Николов, БЛИЦ<br /> </b><br /> <br />