Въвеждането на електронни услуги от министерствата и агенциите се отлага, защото не са предвидени средства за това. Това е един от изводите в доклада на транспортния министър, който анализира състоянието и готовността на администрациите да участват активно в електронното управление.
Докладът беше възложен с решение на правителството през 2010 г. и трябваше всички министерства и агенции да осигурят информация за броя на услугите, които предоставят, и възможностите те да бъдат електронни. Утре документът ще бъде разгледан на заседанието на кабинета, съобщи правителствената информационна служба.<br /> <br /> 74% от администрациите, подали информация, определят предоставяните от тях услуги с най-висок обществен ефект. 12 на сто не предоставят услуги на гражданите и бизнеса по Закона за администрацията. 4% от ведомствата са заявили, че спецификата на услугите, които предоставят, не позволява те да бъдат електронни. 2 на сто от анализираните администрации отчитат, че предоставянето на услугите им по електронен път не води до реализиране на съществени икономии.<br /> <br /> &quot;За реализирането на електронните услуги ще са необходими допълнителни средства, които не са предвидени в бюджетите на организациите&quot;, пише в правителственото съобщение