Правителството определи Елена Поптодорова за посланик за специални поръчения по проблемите на Черноморския регион. Тя притежава богат професионален и дипломатически опит както като бивш депутат, така и в Министерството на външните работи, включително като досегашен посланик на страната ни в САЩ, посочват от правителствената информационна служба.
Длъжността посланик за специални поръчения, която тя ще заема, ще координира на ведомствено, междуведомствено и национално равнище дейностите по изготвяне на официални позиции на страната в областта на сигурността, енергийната и транзитната политика, инфраструктурните проекти в Черноморския регион и ще инициира съответните решения на различни нива по тази проблематика.

За Специален координатор – национален координатор по Съвета за регионално сътрудничество бе определен Милен Люцканов. Той е дипломатически служител, началник на отдел в дирекция „Международно право", бивш заместник-постоянен представител на България в НАТО, Брюксел. Специалният координатор ще представлява страната в Борда на Съвета за регионално сътрудничество. Той ще отговаря за координацията на вътрешноведомствено и междуведомствено ниво, както и със страните от Съвета за регионално сътрудничество, с Генералния секретар и със Секретариата на Съвета. В задълженията на специалния координатор влиза още изготвянето на позиции по участието на страната ни в работата на Съвета за регионално сътрудничество, участието в срещи по линия на Съвета и съвместни мероприятия и воденето на преговори по съвместни документи и регионални проекти. /БЛИЦ