Вицепремиерът и министър на извънредните ситуации Емел Етем ще вземе участие в работно съвещание на Ръководството и Координационния съвет на Морския аварийно-спасителен отряд в Бургас, съобщиха он пресцентъра на министерството на извънредните ситуации.

На 25 август от 10:30 часа в сградата на Областната администрация в Бургас, Ружди Хасан, заместник-областен управител ще открие работната среща. Министър Емел Етем ще запознае присъстващите с предстоящото изграждане на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и аварии, както и с етапа на изграждане на Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 в България. Ръководители на ведомства, фирми и поделения от състава на Морския аварийно-спасителен отряд ще обсъдят проблемите свързани с планирането и наличните специализирани технически средства за посрещане, преодоляване и ликвидиране на нефтени разливи и замърсявания в Черно море. Ще бъдат разгледани и въпроси свързани с готовността ни за реагиране при възникване и на други инциденти и аварии с плавателни съдове. /БЛИЦ