Вицепремиерът и министър на извънредните ситуации Емел Етем се срещна днес с новоназначения посланик на Република Унгария у нас г-жа Юдит Ланг, съобщиха от МИС.
Етем благодари за оказаната от унгарската страна помощ по време на катастрофалните наводнения у нас през 2005 г., когато пострадаха 2,5 милиона граждани. Вицепремиерът информира, че страната ни е в процес на изграждане на Национална система за спешни повиквания с Единен европейски номер 112, която включва 6 регионални центъра. Центровете в София и Русе работят. До края на месеца ще стартират центровете в Монтана и Кърджали, а от октомври във Варна и Кърджали. Ние проучихме европейския опит при изграждането на спешния номер, каза  Етем. Тя заяви, че въпреки закъснението, до края на годината България ще изгради модерна и ефективна система 112. Отправена е покана към еврокомисар Вивиан Рединг през октомври да се запознае с работата на центровете 112. Убедена съм, че системата 112 ще дисциплинира силите за реагиране и ще даде на хората повече сигурност, заяви Емел Етем.  Мотивирани сме да изградим и системи в областта на ранното оповестяване и превенцията, уточни министър Етем. В процес на финализиране е втората фаза от изграждането на Центъра за аерокосмическо наблюдение, което ще даде възможности за наблюдение на редица природни процеси. Постъпващата в центъра информация ще бъде предоставяна на всички министерства, ангажирани с тези дейности.  Вицепремиерът запозна посланик Ланг със законодателната система в България – Закон за защита при бедствия и Закон за управление при кризи.  Тя уточни че през 2005 г. страната ни е разполагала с 15 спасителни отряда. Сега се изграждат нови отряди и до края на годината във всяка област ще има спасителен отряд за бърза реакция, оборудван със съвременна техника. Министър Етем запозна посланик Ланг с приоритетите на министерството в обучението на населението и в работата с областните и общински администрации в страната. Емел Етем беше категорична, че е необходимо задълбочаване на двустранното сътрудничество в областта на защитата. Ние имаме идентични проблеми и за нас от изключителна важност са системите за ранното оповестяване и предупреждение, допълни вицепремиерът. Юдит Ланг заяви, че между България и Унгария съществува не само добро партньорство, но и приятелство. Тя изрази готовност да подкрепи задълбочаване на сътрудничеството в областта на гражданската защита и предложи да се проведат преговори на експертно ниво за обмяна на опит и добри практики. /БЛИЦ