Комисията за журналистическа етика в печатните медии се събра на извънредно заседание в понеделник по повод откритото писмо на лидера на ДПС Ахмед Доган, озаглавено “Браво, Мадам В.”, разпространено на 25 март.
Членовете на Комисията &ndash; журналисти и представители на гражданския сектор, се обединили около мнението, че независимо от частния характер на писмото, в него се съдържат ясни намеци за наличието на корупционни практики сред журналистическата гилдия като цяло. Такива изказвания накърнявали сериозно доверието в медиите.<br /> <br /> По тази причина Комисията поиска Доган да подкрепи с доказателства направените от него твърдения, уличаващи журналисти в действия, уронващи престижа на професията. Под &ldquo;доказателства&rdquo; следва да се разбира представяне на неоспорими факти, а не мултиплицирането на безадресни твърдения, имащи характера на донос, казаха от Комисията.В случай че такива бъдат показани, Комисията се ангажира да реагира веднага по тях.<br /> <br /> Членовете на комисията предлагат лидерът на ДПС да поясни какво има предвид в последната част на писмото: &quot;Но запомни: накрая всеки трябва да си плати сметката. Ще се помоля за теб! Господ да ти е на помощ!&quot;, тъй като от гледна точка на Комисията подобна формулировка съдържа елементи на заплаха. <br /> <br /> Комисията препоръчва на всички журналисти и медии да не допускат подмяната на същинския дебат в обществото, който е за начините за оздравяване на държавното управление и повишаване на нравствената хигиена на политиците.&nbsp;<br /> <br /> Разговорът за отношенията между политици и журналисти, разбира се, също е важен, но той не трябва да отклонява вниманието от конкретните подозрения за злоупотреби в случая с &ldquo;Цанков камък&rdquo;, казват от Комисията.<br /> <br /> В заключение Комисията смята, че дискусиите, както за нравствените устои на политиката, така и за журналистическия морал, са полезни и оздравителни и следва да продължат до край.<br /> <br /> С оглед на това Комисията препоръчва на журналистите в отношенията си с политици да се придържат стриктно към правилата на Етичния кодекс на българските медии. /БЛИЦ<br />