Листата на БСП в Благоевград е водена Кристиян Вигенин, а бившият депутат Емил Костадинов е поставен на последното 22-ро място. Това стана ясно след публикуването на пълния списък с кандидат депутатите след края на сбирката на изпълнителното бюро на БСП, продължила близо два часа.
<u>Ето пълния списък на листата на БСП за Благоевград:</u><br /> <br /> 1. Кристиан Вигенин<br /> 2. Владимир Пандев<br /> 3. Спас Панчев &ndash; ЗС &bdquo;Александър Стамболийски&rdquo;<br /> 4. Димитър Капитанов<br /> 5. Христо Атанасовски<br /> 6. Богдан Боцев<br /> 7. Красимира Манова<br /> 8. Николай Дундалов<br /> 9. Костадин Дурчов<br /> 10. Николай Георгиев<br /> 11. Магдалена Пиринска<br /> 12. Стефка Тилева<br /> 13. Юсуф Чаушев<br /> 14. Пирин Несторов<br /> 15. София Гълъбова<br /> 16. Младен Пачеджиев<br /> 17. Йорданка Атанасова<br /> 18. Ангел Камбуров<br /> 19. Милан Богдански<br /> 20. &ndash;<br /> 21. Бойко Доленски<br /> 22. Емил Костадинов<br />