<strong>Северноевропейците се съмняват, че свободният трудов пазар в Европейския съюз им е от полза. Голяма част от гражданите на северноевропейските държави не са съгласни с политиката на отворени граници за всички европейски граждани, според анализ на </strong><a target="_blank" href="https://eu2.euvox.eu/bg/"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>EUvox www.euvox.eu/bg</strong></span></a><strong> - интернет платформа, която e разработена специално за евроизборите и е достъпна на всички езици на страните-членки. Към момента в онлайн проучването са участвали общо над 1 милион души от всички държави на ЕС. <br /> </strong><br /> <img width="520" vspace="2" hspace="2" height="495" border="2" alt="" src="/documents/newsimages/editor/201405/grafika1(2).jpg" /><br /> <br /> Англичаните в най-голяма степен са против свободния трудов пазар, въпреки че традиционно подкрепят пазарната икономика и свободната конкуренция. <br /> <br /> В Холандия и Кипър &ndash; държави, които разчитат на голям брой сезонни работници в туристическия сектор, мнозинството е за ограничаване на свободното движение на пазара на труда. <br /> <br /> От друга страна избирателите в страните от Южна и Източна Европа, които поради икономическата криза претърпяха високи нива на емиграция през последните години, все още подкрепят свободния трудов пазар. В държави като България, Румъния, Испания и Португалия, повече от 80% от потребителите не са съгласни да се налагат ограничения. /БЛИЦ<br /> <br /> <img width="520" vspace="2" hspace="2" height="813" border="2" alt="" src="/documents/newsimages/editor/201405/grafika2.jpg" /><br /> <br />