Ударът на Брюксел срещу България тази седмица се оказа двойно по-тежък. Във вторник страната е била уведомена, че се замразяват 1.6 млрд. евро по една от седемте оперативни програми - "Транспорт", съобщава в. "Сега". Тази сума е извън спрените вече 825 млн. евро по предприсъединителните фондове ИСПА, ФАР и САПАРД.
Така сумарната загуба на страната заради корупцията може да надхвърли дори бюджетния излишък, който тази година се очертава да бъде 5 млрд. лв. (около 2.5 млрд. евро).
На 22 юли 2008 г. финансовият министър Пламен Орешарски е получил писмо от главния директор на Главна дирекция "Регионална политика" Дирк Анер (Германия), в което пише, че заради сигналите за злоупотреби във фонд "Републиканска пътна инфраструктура" (ФРПИ) се спира финансирането от ЕК на Оперативна програма "Транспорт". Тя получава средства от Кохезионния фонд, предназначен главно за транспорт и екология в слаборазвити райони. България има шест слаборазвити по европейските стандарти района. Този фонд е продължение на предприсъединителната програма ИСПА, която бе замразена още на 24 януари 2008 г. заради братската далавера за 120 млн. лв. между ФРПИ и фирма "Биндер", както и заради уличаването на двама подкупни служители в пътния фонд.

Досега никой от управляващите не е признал публично за новия удар на Брюксел. В. "Сега" обаче разполага с писмото до Орешарски, разпратено с копия до регионалния министър Асен Гагаузов и транспортния министър Петър Мутафчиев, които си поделяха отговорността за управлението на ФРПИ. В него Дирк Анер пише: "ФРПИ е единственият бенефициент на цялата приоритетна ос в Оперативна програма "Транспорт" за периода 2007-2013 г. с бюджет от над 1 млрд. евро. Сигурен съм, че ще се съгласите, че би било неприемливо да продължат плащанията при наличието дори на най-малко подозрение относно честността на ФРПИ, като се има предвид тежестта на нередностите, открити в текущите проекти по Кохезионния фонд, както и случаите на злоупотреби и конфликт на интереси".

Анер напомня, че е препоръчал спиране на плащанията по два текущи проекта от Кохезионния фонд, които бяха част от ИСПА: автомагистрала "Люлин" от пътен възел Даскалово до София и техническата помощ за изготвяне на пътни проекти за общоевропейските транспортни коридори през България. От "Люлин" загубата е за 140-150 млн. евро., а от втория проект - близо 5 млн. евро. ЕК предупреди, че почтеното усвояване на предприсъединителни фондове е проверка дали държавата заслужава достъп като пълноправен член до Структурните и Кохезионния фонд, по които през следващите пет години тя има право на близо 7 млрд. евро. Провалът по ИСПА е послужил като предупредителен сигнал за спиране на парите от Кохезионния фонд за ОП "Транспорт".
"Комисията има отговорност към европейските данъкоплатци, включително и българското общество, да гарантира, че бюджетът за кохезионната политика се изразходва правилно и че всякакви нередности могат да бъдат предотвратени, разкрити и отстранени. Ако има загуба на средства в резултат на злоупотреба или небрежност от страна на българското правителство, то ще бъде отговорно за връщане на загубените суми в общия бюджет на ЕС", пише Дирк Анер.
За да бъде размразена колосалната сума, България трябва да изпълни три условия:
1. Да извърши ново разследване за конфликт на интереси и да докаже, че не е имало злоупотреба с пари от Кохезионния фонд.
2. Да напише нов и подробен План за действие спрямо ФРПИ с цел да бъдат отстранени всички слабости, посочени в одита на компанията KPMG , а също ясно да посочи поправителни мерки, съпроводени с точни и реалистични срокове и да даде доказателства, че е приложила тези мерки, така че ЕК да извърши после проверка.
3. Да обнови управлението и контролните системи на пътния фонд след неговото преструктуриране.

ОП "Транспорт" бе одобрена на 7 ноември 2007 г. и възлиза на малко над 2 млрд. евро. От тях 81% (1.624 млрд. евро) дава ЕС, а 19% (0.379 млрд. евро) - България. Тя е предназначена да обнови до 2013 г. 781 км железопътни линии и 880 км автомагистрали и първокласни пътища, да изгради 206 км нови магистрали, 7.1 км нови линии на метрото и 11 метростанции в София. С тези пари трябваше да се построи магистрала "Струма" към Гърция и магистрала "Марица" към Турция. Те щяха да осъвременят основните релсови пътища с национално, презгранично и европейско значение, а също и да отстранят критичните точки за речния транспорт по Дунав.
Всичко това няма да се случи с европейски пари, докато не бъдат разкрити, разобличени и наказани виновниците за злоупотреби с фондовете на ЕС. До момента в пътния фонд бяха направени 7 проверки. Инспекторатите на финансовото, регионалното и транспортното министерство не откриха нередности. Ревизиите на Сметната палата и на KPMG обаче установиха гигантски нарушения и данните от тях бяха пратени в прокуратурата. Въпреки това министър Гагаузов продължи да настоява, че във фонда всичко е наред и че докладът на KPMG е писан от изрезки по вестниците, допълва в. "Сега". /БЛИЦ