Висшите администратори категорично не трябва имат право на бонуси, заяви Искра Фидосова, зам.-председател на ПГ на ГЕРБ и председател на правната комисия в Народното събрание пред БНР.
&ldquo;Аз съм противник на възможността за получаване на бонуси. Направила съм предложение между първо и второ четене на два закона да отпаднат два такива текста &ndash; единият е в Закона за хазарта, другият е Законът за търговския регистър. И миналата година съм повдигала този въпрос&rdquo;, подчерта още Фидосова.<br /> <br /> Тя нарече тази практика порочна. Висшите държавни служители са се възползвали от текстове в 34 закони. Те правят извода, че след като за служителите може, те също се приравняват към служителите и са си начислявали допълнителните възнаграждения. Сега отменяме тези текстове в тези закони. <br /> <br /> &rdquo;В 90% от съдържанието на законопроекта за промени в Закона за държавния служител се съдържат разпоредби за отмяна на всички тези разпоредби във всичките тези закони. Това ще важи от началото на 2012 г. Няма как да важи за миналата година&rdquo;, посочи Фидосова. <br /> <br /> Новият закон предвижда промени във формирането на възнаграждението за държавните служители. Предлага се отсега нататък възнагражденията да бъдат с два вида характер &ndash; постоянни и непостоянни. Брутната заплата се заменя с нов термин, който е основна заплата, и допълнителни възнаграждения с постоянен характер. С постоянен характер са тези възнаграждения за привличане и задържане на служителите за изпълнение на длъжности с особено важно значение за администрацията и други. Допълнителните възнаграждения с непостоянен характер са тези за нощен труд, за извънреден труд и 3 нови критерия &ndash; допълнителни възнаграждение за времето на разположение на работодателя, за постигнати резултати и за изключителни постижения. Ще бъдат премахнати и възнагражденията за прослужено време. <br /> <br /> Този нов начин на формиране на работната заплата и новият начин на оценяване ще дадат възможност служителите, които работят по-добре, да получат по-добро възнаграждение, но то трябва да бъде ограничено като максимум - в рамките на 30%., подчерта още Искра Фидосова. Тя даде пример: &ldquo;Ако един служител получава 600 лв., може да получи допълнително 180 лв. Бонуси за 15 хил. лв., 30 хил. лв. &ndash; това няма как да се случи&rdquo;. <br /> <br /> Очаква се през април да влязат в сила наредбите, които определят новите максимални размери на основните заплати и на допълнителните възнаграждения на държавните служители.<br /> <br />