Професионалните спортни клубове вече ще трябва да имат “координатор по сигурността”, решиха депутатите като приеха окончателно изменения в Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия.
Координаторът ще отговаря да опазването на реда при спортни събития, а фенклубовете трябва да посочат лице за контакт с полицията.

Освен това народните представители приеха на първо четене промените в Закона за семейните помощи, които предвиждат майките, който са редовни студентки и тези, които имат близнаци, да получават накуп допълнителните средства, отпускани от държавата през първата година от раждането. Сумата за близнаци ще е по 1200 лева на дете, а майките - редовни студентки ще получават 2880 лева.

Парламентът днес въведе и глоба за издатели на речници, енциклопедии, учебници и учебни помагала, които не ги съставят в съответствие с правилата за транслитерация. Глобата е от 400 до 800 лева, а имуществената санкция –от 2000 до 5000 лева и е записана в окончателно приетите текстове в Закона за транслитерация. За физическите лица, които са разпространители, санкцията е от 100 до 400 лева, а за фирмите от 500 до 1200 лева. Освен културните, историческите и географските и научните наименование ще трябва да бъдат транслитерирани.
Камелия Цветанова, БЛИЦ