Няма съществена промяна в посоката на обществените нагласи в последния месец. След като към началото на март спря първоначалната положителна инерция в показателите за доверие във властта, в началото на април те вече се установяват на определени нива. Спряло изглежда и лекото спадане на негативни очаквания за икономиката и свързаните с нея теми, което наблюдавахме в последните месеци. Това показва Политическият и икономически месечен индекс на „Галъп интернешънъл“.
Доверието в правителството към началото на април е на нива от 30%, а недоверието - 58%. По отношение на парламента съотношението е 18% положителни оценки срещу 71% отрицателни. Разколебани в последните два месеца изглеждат част от избирателите на основната управляваща партия &ndash; ГЕРБ. Това е нормалното за политиката у нас - постепенно изхабяване на подкрепата в управляващите в хода на мандата. Въпреки това 23% продължават да заявяват, че на парламентарни избори биха гласували за ГЕРБ срещу близо 15% за БСП. Това са проценти сред всички имащи право на глас и не са прогноза за изборния резултат. Ако, хипотетично, сега имаше избори за парламент, в него биха попаднали ГЕРБ, БСП, ДПС, Реформаторският блок и Патриотичният фронт, а с реалистични изгледи да са в него са &bdquo;Атака&ldquo; и АБВ. <br /> <br /> Идните месеци ще покажат дали има съществена динамика в доверието към президентската институция. В последните месеци традиционно около една трета оценяват президента положително, а около и над една втора - отрицателно. Няма сериозни промени в доверието и към другите публични фигури. Известно изключение е Румяна Бъчварова, към която с поемането на новия пост очаквано се повишава доверието до 23%, с което утвърждава мястото си сред най-одобряваните министри.<br /> <br /> Непроменени спрямо последния месец остават общите нагласи към посоката на развитие на страната. 20% намират, че България върви към по-добро, а 63% - към по-лошо. Потвърждават се изводите от Политическия и икономически индекс преди месец. Като цяло доверието във властта не е продължило своя лек ръст от предишните месеци, но не е и потеглило надолу. Сходна е логиката и в очакванията за икономиката, личните финанси, цените, безработицата и т.н. <br /> <br /> 43% очакват общото икономическо положение в страната да се влоши в идната година, 14% - да се подобри, а една трета смятат, че ще остане същото. Половината от запитаните пък очакват материалното положение на собственото им домакинство да остане същото, при една четвърт негативни очаквания и една десета позитивни. Близо две трети очакват цените да растат, една пета &ndash; да останат същите, а 5 на сто &ndash; да падат. 38% очакват безработицата да расте, 33% - да остане същата, а 14% - да намалява. <br /> <br /> С изборите и установяването на новото правителство всички показатели за икономически очаквания показаха лека положителна тенденция &ndash; във връзка с настъпилото известно политическо успокоение. Сега тази тенденция изглежда разколебана, а идните месеци ще демонстрират ще има ли нова посока на показателите за икономически очаквания или пък те по-трайно ще се стабилизират.<br /> <br /> Редовното изследване на &bdquo;Галъп интернешънъл Болкан&rdquo; е проведено от 26 март до 2 април 2015 г., представително е за пълнолетното население на страната и обхваща 1011 пълнолетни българи чрез пряко интервю по домовете, независимо от външно финансиране. Максималното стандартно статистическо отклонение при 50-процентните дялове е &plusmn;3%. Методиката е сравнима с всички ежемесечни редовни сондажи на &bdquo;Галъп интернешънъл&rdquo; в България от 1992 г. насам.<br />