ГЕРБ, ДСБ и СДС изпратиха общо писмо до лидерите на синдикатите КНСБ и КТ "Подкрепа" Желязко Христов и Константин Тренчев, с което ги канят на работна среща, на която да бъде обсъдена актуалната ситуация в страната и произтичащите от нея проблеми на българските граждани.
"От името на партиите членове на ЕНП – ГЕРБ, ДСБ и СДС се обръщаме към вас като ръководители на българските синдикати. Изразявайки нашето уважение и висока оценка за ролята на вашите организации в развитието и демократизирането на българското общество, ви каним на работна среща. На нея бихме желали да обсъдим актуалната ситуация в страната и произтичащите от нея проблеми на българските граждани.
На 12.08.2008 г. представители на националните ръководства на ПП ГЕРБ, ДСБ и СДС приеха решение за организиране на национална подписка от 06.09.2008 до 21.09.2008 г. С нея желаем да покажем широкия обхват на недоволството на българската общественост от днешното управление на страната.

В навечерието на 100–годишнината от Независимостта на България ще организираме и национална кръгла маса, с представители от Европейския съюз, синдикати, неправителствени организации и др., на която да дискутираме обществените опасности и последици от безотговорното управление на тройната коалиция. Надяваме се на нея да определим и конкретните форми и мерки, с които да се изрази активният граждански протест срещу правителството.
Като партии, членове на европейската десница ПП ГЕРБ, ДСБ и СДС не можем, и не желаем да се примирим със сегашното състояние на страната и отказа на правителството да признае грешките на своето управление. За това не можем да си позволим и да оставим без обществена и политическа санкция действията на правителството на Тройната коалиция.
Очакваме да приемете поканата ни за разговор в най-скоро време, преди началото на протеста, и българските синдикати да се присъединят към нашия протест", се казва в писмото, подписано от председателя на ГЕРБ Цветан Цветанов, зам.-председателя на ДСБ Димитър Бъчваров и зам.-председателя на СДС Любов Панайотова. /БЛИЦ