Приватизация на болниците и частни здравни каси са заложени в програмата на партия ГЕРБ за здравеопазването. Документът бе представен пред шефове на болници и представители на съсловни организации на среща под наслов „Всяка инвестиция в здравеопазването е инвестиция в бъдещето".
&bdquo;Няма перфектна система в сферата на здравеопазването и всяка държава трябва да има своя система, която да е балансирана спрямо потребностите на хората&rdquo;, каза Лъчезар Иванов, председател на столичната организация на партия ГЕРБ.<br /> В програмата е заложено разширяване на здравните услуги чрез приватизация на лечебни заведения. От партията твърдо се обявяват за въвеждане на конкурентни на Националната здравноосигурителна каса частни каси при съответен медицински и финансов контрол.<br /> Според програмата трябва да се регламентира пътят на пациента през специализираната извънболнична помощ, долекуването и рехабилитацията. Приоритет се поставя на ранната диагностика и превенцията на социално значимите заболявания. Друга идея е да се осигури свободен достъп на децата до 14-годишна възраст до педиатър. Приоритет в програмата е и регламентирането на спешната помощ като основен фактор на достъпност до здравеопазване на гражданите от всички региони на страната. Базиране на санитарни автомобили с екипи в различните квартали на големите градове и на оживените и рискови пътни артерии за гарантиране на адекватна медицинска помощ в най-важния първи час за пациента.<br /> Друга точка от програмата на партия ГЕРБ е да се приеме закон за защита на пациентите, като пациентските организации ще могат да участват в договарянето на начина на използването на публичните средства във здравеопазването. Програмата предвижда да бъдат въведени индивидуални здравни карти и индивидуални здравни партиди за ограничаването на възможността за злоупотреба от страна на доставчиците на медицински услуги.<br /> Предвижда се нова държавна политика, улесняваща и стимулираща следдипломното обучение на медицински сестри, лекари, зъболекари, фармацевти и специалисти по здравни грижи. В програмата на ГЕРБ е заложено увеличаване на здравните разходи за следдипломна квалификация на медицински кадри. /БЛИЦ