ГЕРБ е направил анализ на допуснатите грешки. “Ние имаме воля да си ги признаем”, заяви началникът на предизборния щаб на партията Цветан Цветанов. Бившият министър Томислав Дончев подчерта, че за пръв път се случва управляващи да си направят равносметка за грешките. Признаването на грешките е нов жанр в политиката, обясни той.
По повод нереалистичните обещания се изказа и бившият финансов министър Владислав Горанов. &ldquo;Държавата не създава доход. Тя го изземва и преразпределя. Спорът е колко ефективно да го разпредели&rdquo;, обясни той. &ldquo;Ние можем да усвоим европейските фондове, можем да гарантираме запазването на тази данъчна система. Ако искате да чуете еди-колко си процента и еди-колко си лева, това няма да го чуете от нас&rdquo;, добави Горанов. <br /> <br /> &ldquo;В България има различни контролни органи, които имат отношение към процеса срещу монополите, сред които Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и Комисията за защита на потребителите (КЗП). Време е целият този инструментариум да работи заедно. Едно от конкретните ни предложения е в тази посока&rdquo;, обясни Дончев.<br /> <br /> Бившият министър на икономиката Делян Добрев пък заяви, че удължаването на живота на 5-и и 6-и реактор на АЕЦ &ldquo;Козлодуй&rdquo; с 10 години не означава, че това ще е последното им удължаване. По думите му, в програмата на ГЕРБ темата по монополите е разработена по две направления &ndash; едната е контрол от страна на държавата, втората посока е насърчаване на конкуренцията във всички тези сектори.<br /> &nbsp;