Омбудсманът Гиньо Ганев прие българските лекари и медицински сестри, които бяха несправедливо осъдени в Либия – д-р Здравко Георгиев, Кристияна Вълчева, Нася Ненова, Валентина Сиропуло, Валя Червеняшка, Снежана Димитрова и Ашраф Ал-Хаджудж.
На срещата бяха обсъдени ангажиментите на българските институции, насочени към преодоляване на последствията от дългогодишното задържане медиците  в либийските затвори и изтезанията, на които са били подложени. Обща бе оценката, че държавните органи и Столичната община все още не са направили необходимото за решаването на някои най-неотложни социални въпроси, които тегнат над медиците. „Омбудсманът, като носител на гражданския контрол върху властта, ще упражнява демократичен обществен натиск най-после да бъдат решени проблемите със социалните и здравни осигуровки на медиците, както и всички други въпроси, които зависят от администрацията”, подчерта Гиньо Ганев. „Всички ние обаче не трябва да се вторачваме само в индивидуалните социални нужди на медиците. Те символизират една голяма кауза – каузата на справедливостта и правата на човека; на неотменимото човешко право на справедлив съдебен процес, на забраната на всякаква форма на изтезания и нечовешко третиране; на премахването на смъртното наказание. Съдбата на българските медици в Либия е пример, който цивилизованият свят не бива да допуска повече”, заяви Гиньо Ганев след срещата. /БЛИЦ