Главният секретар на МВР вече ще се нарича "генерален комисар", решиха депутатите, които приеха на второ четене промени в Закона за Министерството на вътрешните работи.
Генералният комисар е висшата професионална длъжност в МВР. Към главния комисар на МВР ще могат да се създават нови звена, които да го подпомагат, гласят приетите текстове. Все още не е уточнен броят на неговите заместници. Депутатите приеха, че от функциите на вътрешния министър отпада тази да осъществява общото и непосредствено ръководство на министерството. Тя се заменя с формулировката, че министърът провежда държавна политика за защита на правата, свободите и сигурността на гражданите и обществото, както и на правовия ред. Министърът на вътрешните работи ще може да създава и закрива звена в МВР. Отложено беше гласуването на текстове за мястото на службите за подслушване и следене ДОТИ и ДОИ. /БЛИЦ