Екоинспекцията в Пловдив е съставила акт на кмета Славчо Атанасов, тъй като от август досега не е премахнат надпис „ВМРО“ от скала на южната страна на Младежкия хълм, който е едно от тепетата в града.
Предписанието на РИОСВ бе надписът да се заличи в срок до 31 октомври 2009 г., тъй като Младежкият хълм е обявен за природна забележителност и всякакви външни вмешателства, които променят естественото му състояние и вид се санкционират от закона. <br /> <br /> Отговорност за спазването на това изискване носи община Пловдив, като собственик на хълма. Съставянето на акт не отменя задължението на общината да изпълни даденото й предписание &ndash; да заличи надписа и възстанови естествения вид на скалата.<br /> <br /> Това е втори акт, съставен от екоинспекцията на пловдивския кмет. През септември миналата година за неизпълнение на условия и срокове в издаденото комплексно разрешително на Депото за битови отпадъци край Цалапица, на общината беше съставен акт и издадено наказателно постановление за 10 000 лв.<br /> <br /> Междувременно Славчо Атанасов заяви, че надписът на Младежкия хълм ще бъде премахнат, когато метеорологичните условия позволят това. Юристите на общината обаче щели да обжалват финансовата санкция на наказателното постановление.<br /> <br /> <b>Димана Тодорова, БЛИЦ</b><br />