Депутатите ще проведат разискванията по вота на недоверие на тема „Здравеопазване“ към кабинета „Борисов“ 3. Това е заложено като точка първа в днешната програма за работа на Народното събрание.

Съгласно прaвилника за организацията и дейността на Народното събрание гласуването по вота трябва да се проведе не по-рано от 24 часа след приключване на дебатите по него. За да е успешен един вот за него трябва да са гласували повече от половината от всички народни представители. При отхвърляне на предложение за недоверие на Министерския съвет ново предложение за недоверие на същото основание не може да бъде направено в следващите 6 месеца.

Вотът е формулиран заради провала на правителството в областта на здравеопазването. Мотивите са разделени на три части: състоянието на здравеопазването, предложенията за реформа на управляващите и алтернативата на БСП в сектора. Вотът бе внесен в деловодството на Народното събрание с подписите на всички 79 народни представители от ПГ на „БСП за България“ на 15 октомври 2018 г. Решението за искане на вот на недоверие бе взето на заседание на Националния съвет на БСП, което се проведе на 29 септември 2018 г.

Това е третият вот на недоверие, иницииран от БСП, в рамките на 44-ото Народно събрание. Предходните два на тема „Корупция“ и „Сигурност“ не успяха да минат.